Giải thưởng năm
WEVA RuAward 2018
Các thể loại đám cưới
2/6
WEVA RuAward 2018 - Lưu lại các khoảnh khắc - Alex & Kate
WEVA RuAward 2018 - Lưu lại các khoảnh khắc - Андрей и Даша / Приглашение
WEVA RuAward 2018 - Lưu lại các khoảnh khắc - Bright, Beautiful, Energetic
WEVA RuAward 2018 - Lưu lại các khoảnh khắc - A&L
WEVA RuAward 2018 - Lưu lại các khoảnh khắc - Приглашение на свадьбу
WEVA RuAward 2018 - Lưu lại các khoảnh khắc - Found U ::: WINTER

Андрей и Даша / Приглашение

Videographer svadbography .ru

Krasnodar, Nga
Dmitry Sedov — 10
Alexander Shnaider — 7
EMOTiONS PRO — 9
Riccardo Fasoli — 6
Welcome Films — 7
Mayeul Kawai-Thevenin — 5
Vika Paramonova — 6
Lenny Pellico — 6
∑ 56